Assistance til nyhedsbrevet

Nyhedsbreve pr. e-mail er værdifulde, fordi de er direkte kontakt til kunder og andre interessenter.

Nyhedsbrevene gør hele tiden modtagerne opmærksomme på jeres virksomhed og dens produkter, ydelser og viden – og øger sandsynligheden for salg. Men det kan være svært at finde tiden til at producere regelmæssige nyhedsbreve.

Pas kerneforretningen, og lad Webredaktricen passe nyhedsbrevet imens
Lad ikke tidsmangel være årsagen til, at jeres nyhedsbreve udebliver fra kundernes indbakker. Mens I passer kerneforretningen, kan Webredaktricen passe jeres nyhedsbrev i det omfang, I ønsker. Jeg skriver jeres nyheder, eller jeg sammensætter dem, I allerede har, til et interessant og læsværdigt nyhedsbrev. Et nyhedsbrev, som kan klare sig i ‘kampen om indbakken’, fordi indholdet har værdi for kunden og ikke blot er en lovprisning af jeres produkter eller ydelser.

Styrket nyhedsformidling og nyhedsbreve, der ikke er spam
Ud over teksten sørger jeg også for, at nyhedsbrevet bliver sat op i jeres nyhedsbrevssystem, og at det indeholder billeder, der understøtter og supplerer teksten.

Desuden sikrer jeg, at I holder jer på den rette side af ‘spamlovgivningen’, § 6 i markedsføringsloven, der sætter spillereglerne for elektroniske nyhedsbreve og hvem, man må udsende dem til. Alt arbejde foregår selvfølgelig i tæt dialog med en kontaktperson hos jer.

Har I ikke et nyhedsbrev, eller mangler I en strategi for det, I har? Webredaktricen træder gerne til og hjælper med at opbygge og styrke nyhedsformidlingen.

Kontakt mig og hør mere om mulighederne. Eller kast et blik på flyeren Nyheder til tiden (pdf), der giver det hurtige overblik.